OFERTA

Biuro rachunkowe - Wrocław


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą
W naszej ofercie znajduje się szereg usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Świadczymy usługi kompleksowej obsługi księgowej firm. Ofertę kierujemy do zarówno dla firm prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jak i spółek osobowych i kapitałowych. Pomagamy również osobom planującym rozpocząć działalność gospodarczą i nowopowstałym firmom. Ofertę naszego biura adresujemy do ludzi, którzy pragną skoncentrować się na dynamicznym rozwoju firmy i nie chcą tracić energii na „papierkową robotę”. Ślęczenie nad rachunkami, fakturami i innymi dokumentami księgowymi zostawcie Państwo fachowcom.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszego biura.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7)
 • sporządzanie rejestrów VAT
 • wypełnianie i wysyłka plików JPK_VAT
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT-28

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7)
 • sporządzanie rejestrów VAT
 • wypełnianie i wysyłka plików JPK_VAT
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L

Doradztwo:

 • pomoc przy zakładaniu zawieszaniu, likwidacji i przekształcaniu jednoosobowych  działalności gospodarczych. Przygotowywanie  dokumentów zgłoszeniowych i aktualizacyjnych do urzędów skarbowych i ZUS oraz ewidencji działalności gospodarczej.
 • pomoc przy zakładaniu, zawieszaniu i przekształcaniu i likwidacji spółek cywilnych, jawnych i z ograniczoną działalnością. Przygotowywanie  projektów umów spółek i umawianie spotkań z notariuszem, a także przygotowywanie innych dokumentów związanych z rejestracją w KRS, urzędzie skarbowym i ZUS.
 • pomoc w bieżącej działalności spółek tj. przygotowywanie umów, uchwał i protokołów.
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy zatrudnienia pracowników.
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.
 • sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu  Statystycznego.
 • przygotowywanie dokumentacji do wniosków kredytowych i leasingowych.
 • rozliczanie dotacji unijnych, dotacji z urzędów pracy
 • pomoc w wyborze optymalnej formy finansowania inwestycji ( kredyt, leasing, pożyczka, dotacje)
 • pomoc przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących finansów przedsiębiorstwa
 • sporządzanie biznesplanów
 • sporządzanie planów budżetowych oraz raportów z jego wykonania
 • przygotowywanie analiz finansowych dotyczących bieżącej sytuacji finansowej.

Płace, ZUS:

 • naliczanie wynagrodzeń
 • sporządzanie list płac
 • obliczanie zaliczki na podatek od wynagrodzeń
 • naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń oraz
 • zgłoszenie, aktualizacja i wyrejestrowywanie z ZUS
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji do ZUS
 • sporządzanie informacji rocznych PIT-11, PIT4R,PIT-8AR
 • prowadzenie spraw w kwestiach zasiłków
 • reprezentowanie klienta w ZUS
 • przygotowywanie przelewów

Księgi rachunkowe:

 • opracowanie polityki rachunkowości
 • przygotowanie planu kont
 • ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji środków
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • wypełnianie i wysyłka plików JPK_VAT
 • sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7,VAT-7K)
 • sporządzanie sprawozdania finansowego

Usługi dodatkowe:

 • reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi w związku z  czynnościami wyjaśniającymi i kontrolnymi oraz prowadzenie bieżących spraw klientów przed tymi organami.
 • przygotowywanie pism, wniosków i wyjaśnień do organów skarbowych dotyczących bieżących spraw związanych z prowadzaną działalnością.
 • sporządzanie wniosków o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej.
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy opodatkowania przy rozpoczęciu oraz w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.